Voegwoorden (groep 6)

Een voegwoord verbindt twee zinnen aan elkaar zodat er een samengestelde zin ontstaat. Bijvoorbeeld: [ Ik ga vandaag niet naar school. ] want [ Ik ben ziek ]. In de video worden meer verschillende voorbeelden besproken.