Onderwerp (groep 6)

Het onderwerp in de zin geeft aan wie of wat (=onderwerp) iets doet (=werkwoord). Daarom moet je eerst weten wat de persoonsvorm is. Daarna stel je die vraag wie/wat + persoonsvorm. In de video wordt uitgelegd hoe je dat doet.

OEFENEN