Televisie en Computers

Het einde van De Tweede Wereldoorlog was aanleiding tot verdere samenwerking tussen landen wat leidde tot de oprichting van de N.A.V.O. en de Europese Unie (E.U.). De blokvorming tussen Oost en West in de Koude Oorlog. Het streven van onafhankelijkheid van de Nederlandse Koloniën. De Deltawerken na de watersnoodramp in 1953. Mensen uit Suriname, de Antillen en Indonesië komen naar Nederland.