Steden en Staten

Opkomst van de handel en het ontstaan van steden. Opkomst van de burgerij, de zelfstandigheid van steden en stadsrechten.

Advertenties