Pruiken en Revoluties

Patriotten keerden zich tegen de macht van de stadhouder en de regenten. De vlucht van stadhouder Willem V naar Engeland en de inval in Nederland door de Fransen. De oorlog van Frankrijk met Rusland door Napoleon. De stichting van de Bataafse Republiek, de val van Napoleon en de oprichting van het Koninkrijk Der Nederlanden.