Burgers en Stoommachines

Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden met Koning Willem I die opdracht gaf tot een nieuwe grondwet. De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. Verbod op kinderarbeid, de afschaffing van de slavernij en de voortschrijdende democratisering.